Wij zetten specifieke visies of suggesties van buitenlandse investeerders om in een professioneel ontwerp van een moderne industriële faciliteit.

Wij bereiken de eerder voorgenomen doeleinden dankzij de creativiteit en ervaring van onze technische staff. Wij stemmen de verwachtingen van de klant af aan het portfolio van onze professionele oplossingen zonder het overschrijden van de budgetgrenzen.

Ontwerpen van industriële gebouwen in Polen

Ontwerp stap voor stap

Beproefde know-how voor totaaloplossingen
Wij bieden allesomvattende ontwerpen gebaseerd op beproefde procedures. Dit garandeert dat het gehele proces efficiënte doorloopt.

Belangrijk is dat we ook voor alle wettelijke formaliteiten zorgen en vakkundig toezicht houden op alle stadia van het ontwerpproces vanuit de technologische en budgettaire perspectief.

Fase 1.

Na de aankoop van een perceel en de ondertekening van de overeenkomst, gaat ons team van ontwerpers aan de slag om bouwvergunning te verkrijgen. Het is een belangrijke stap gezien de Poolse bouw en brandveiligheidsvoorschriften, evenals de eisen van werkveiligheid.

Fase 2.

Het ontwerpproces vindt plaats in samenwerking tussen een team van onze ervaren ontwerpers en de investeerder. De klant wordt altijd op de hoogte gehouden van de vooruitgang van de werkzaamheden. Wij zorgen ook voor alle formaliteiten namens de klant.

Fase 3.

Wij houden het ontwerpproces constant in de gaten wat betreft de uitgaven, het houden van begrotingsdiscipline en afstemming van de verwachtingen van de klant met de meest kosteneffectieve oplossingen, in overeenstemming met de Poolse wet- en regelgeving.

Tijdens de ontwerpfase garanderen wij allesomvattende bijstand op het gebdie van formaliteiten en juridische kwesties

Wij nemen op ons alle verantwoordelijkheden, met inbegrip van de vertegenwoordiging van onze klanten voor de bevoegde autoriteiten

Indien nodig, zorgen wij ook voor professionele diensten van beëdigde vertaling

Werk met ons – laat ons uw succes in Polen bouwen